Oplysninger efter § 18 Batteriloven

Kære kunder,

I forbindelse med salg af batterier eller genopladelige batterier eller med levering af enheder, der indeholder batterier eller genopladelige batterier, er Nikon Servicepoint Dresden forpligtet til at informere dig om følgende i henhold til batteriforordningen:

Sørg for, at du afleverer dine gamle batterier/genopladelige batterier til et kommunalt indsamlingssted eller til en lokal forhandler, som loven kræver. Bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald
er forbudt og overtræder batteriloven. Leveringen er gratis for dig. Du er også velkommen til at returnere de batterier/genopladelige batterier købt hos os gratis til os efter brug. Batterier/genopladelige batterier skal altid returneres til os med tilstrækkelig porto. Batterier/genopladelige batterier skal returneres til: Nikon Servicepoint Dresden, Schweizer Str. 3A, 01069 Dresden

Batterier og akkumulatorer, der indeholder skadelige stoffer, er mærket med symbolet med en overstreget skraldespand
tydeligt markeret. Dette symbol betyder, at batterierne og de genopladelige batterier ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet.
Under skraldespandssymbolet er det kemiske navn på det forurenende stof, der er i
Batteri medfølger: "Cd" for cadmium, "Hg" for kviksølv eller "Pb" for bly.